ebet官网,ebet视讯

祖国 母亲 ?????

110 2020-08-10

????

 

?????????

?????????


???——??

????????

????????

?????

???,???

???????

???????

???,???

???????

???????

 

???,???

???????

???????

???,???

???????

???????

???,???

???????

???????

……


祖国啊——母亲

我从您的历史中听出

我从您的足迹里看到

从前,您是贫困的,你是悲哀

你曾衣食无处、你曾饥寒交迫

您时刻担忧着您的孩儿们

但你无可奈何啊

你不怕麻烦,更不怕寒冷

那怕泪流浃背,那怕手茧出血

你是英雄,你无所畏惧

你犁田于贫瘠的土地

你取火于虎狼的巢穴

你孤单

你夫离子散、以四海为家

 

???——??

????????

????????

?????

???,???

???????

???????

???,???

???????

???????


???,???

???????

??????????,???

???????

???????

???,???

???????

???????

……


祖国啊——母亲

我从你的相貌和品行中知道

如今,你在发展,你是繁荣

你焕然一新、欣欣向荣

你将富有,你将强大

你提高了全民族的素质

提高了人民百姓的生活

你善良,你厚道

你有着崇高的品德

为人正直朴实

 

你要强大,你有力量

能压强敌、能扶弱小

你已名扬四海,意气风发

……

 

???,??

?????

?????

?????

???????

 

?????????

?????????

???????????

???????????

???????????


祖国啊——母亲

爱的是母亲

深的是国情

 

祖国母亲

您的怀里多温暖

您的怀里多无忧

 

祝愿祖国母亲健康长寿

祝愿祖国母亲越来越美

祝愿祖国母亲繁荣昌盛

祝愿 中国 共产党 万岁